IGlobal Их Сургууль

Эрхэм зорилго:

“IGlobal University”- ийн эрхэм зорилго бол оюутан суралцагсдад өнөөгийн дэлхийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн  мэдлэг чадварыг олж авахуйц хамгийн чанартай, шинэлэг, ажил мэргэжилтэй нь уялдуулсан боловсролыг олгох явдал юм. 

Магадлан итгэмжлэл:

1. ACCSC- Accrediting Commission of Career Schools and Colleges

2. SCHEV - Виржиниа мужийн Дээд боловсролын зөвлөлөөр баталгаажсан

3. SEVP - АНУ-ын Оюутан ба солилцооны хөтөлбөрөөр баталгаажсан. Олон улсын буюу гадаад оюутнууд элсүүлэх I-20  маягтыг олгодог.​

4. Тус сургуулийн Амеркийн хуулийн гадаад оюутан элсүүлдэг.

5. AНУ-ын Боловсролын яамнаас Холбооны улсын Оюутны тусламжийн хөтөлбөрийн IV зэрэг олгосон

Сургалтын хөтөлбөрүүд:

1. Магистрын сургалт (MBA)

2. Мэдээллийн технологийн  магистр (MSIT)

3. Бакалаврын сургалт- Мэдээлэл технологийн чиглэлээр (BSIT)

4. Бакалаврын сургалт- Бизнесийн удирдлага чиглэлээр (BBA)

Mагистр  (MBA) хөтөлбөрийн агуулга

1. Манлайлал ба удирдлага
2. Мэдээллийн технологи
3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний менежмент
4. Хүний нөөцийн менежмент
5. Төслийн менежмент
6. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү

Мэдээллийн технологийн бакалаврын хөтөлбөрийн (BSIT) агуулга

1. Кибер аюулгүй байдал
2. Байгууллагын мэдээллийн менежментийн төвлөрөл
3. Програм хангамжийн инженерчлэлийн төвлөрөл

Мэдээллийн технологийн  магистр (MSIT) хөтөлбөрийн агуулга

1.    Мэдээллийн технологийн удирдлага
2.    Өгөгдөлийн бүтцийн удирдлага
3.    Программ хангамж

Бакалаврын (BBA) хөтөлбөрийн агуулга

 

1. Манлайлал ба удирдлага
2. Хүний нөөцийн менежмент
3. Төслийн менежмент
4. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү

Сургалтын төлбөр, төлбөрийн хэмжээ:

Бакалаврын хөтөлбөрүүд:

  • 180 кредит цаг (нийт 40 курс)

  • $300 / 1 kредит цаг

  • $1,350 / 1 курс (4.5 кредит цаг)

  • $54,000 / Нийт төлбөр

Магистрын хөтөлбөр:

  • 54 кредит цаг (нийт 12 курс)

  • $400 / 1 кредит цаг

  • $1,800 / 1 курс(4.5 кредит цаг )

  • $21,600 / Нийт төлбөр

Танд өөр мэдээлэл хэрэгтэй бол бидэнд илгээнэ үү.

IGU is certified to operate by SCHEV. Accredited by ACCSC.

Capture.PNG
nc-sara-approved-institution-logo-round.
IMMIGRATION_AND_CUSTOMS_ENFORCEMENT_edit
facebook (1).png
twitter (1).png
instagram.png
youtube.png
linkedin.png

© 2020 Copyright, IGlobal University. All rights reserved.

IGU logo transparent background - Copy.p
Apply-Now_button_2.gif